Illustrasjon: Ulstein Design & Solutions

- Vi gleder oss til å se resultatet

Finnøy Gear & Propeller har vært med på «Ecofive»-prosjektet fra første stund, og daglig leder Nils Erling Finnøy setter stor pris på at nettopp denne nyskapningen ble kåret til Ship of the Year 2023. - Det er en tilbakemelding på et stort og langt arbeid, og at ideene våre blir godt mottatt, sier han.

Publisert

Finnøy Gear & Propeller er et familieeid selskap som gjennom over 139 år har utviklet seg fra å være et lokalt produksjonsverksted, til dagens selskap som opererer på verdensbasis.

Finnøy-selskapet er en ledende utvikler og produsent av nøkkelferdige fremdriftssystemer til moderne skipsfart. Produktporteføljen vår består av gir, propeller, dyser og fjernstyringer som kjennetegnes av høy kvalitet langs hele verdikjeden.

Resultatet av et mangeårig prosjektarbeid

Finnøy Gear & Propeller er lokalisert i moderne produksjonslokaler på idylliske Finnøy utenfor Ålesund, i tillegg til kontor i Ålesund og Polen. Selskapet er også representert gjennom et nettverk av agenter og samarbeidspartnere i Europa for øvrig, Nord-Amerika, Asia, Oseana og Afrika.

I oktober 2021 inngikk verftet kontrakt med Finnøy Gear & Propeller, til rederiets nye fabrikktråler «Ecofive».

- «Ecofive» er et resultat av ideer fra Bluewilds og vår side. Vi er med på mange nyvinninger og er godt vant med å levere til ulike skip og innovative prosjekter, men det er jo ikke alt som blir realisert. Det blir selvfølgelig dette, og vi gleder oss veldig til å se resultatet og hvordan det blir i praksis, sier Finnøy til Skipsrevyen.

Samarbeidet med både rederi, verft og design har vært veldig godt, påpeker han.

Tverrfaglig utviklingssamarbeid understøttet av visuell simulering og modellering

«Ecofive» er et resultat av et mangeårig, internt FoU-prosjektarbeid i møte med rederiets eget initiativ om å skreddersy en løsning som betydelig reduserer drivstoff-forbruket.

Et tverrfaglig utviklingssamarbeid understøttet av virtuell simulering og modellering hos Finnøy, ledet til en dobbeltskudd installasjon med høy propellvirkningsgrad.

To propeller av stor diameter med tilhørende ror- dyser plassert i hver sin akterkjøl medfører økt slepekraft og manøvreringsegenskaper.

Når fartøyet svinger så anvendes mindre energi til å endre retning på fartøyet, og slik opprettholdes slepekraften sammenliknet med en konvensjonell løsning med kun en propell og ror. Dermed oppfylles Bluewild sine ambisiøse krav til bærekraft og redusert energiforbruk.

Fokus på redusert støy

Redusert støy er fokusområdet for propelldesignet som er i henhold til DNV sin SILENT F notasjon og bidrar til å redusere totalbelastning på det marine miljø. Ringvirkningene av stillegående dobbeltpropeller er forhøyet ressursutnyttelse og fangst per. liter drivstoff ettersom fisken i lavere grad vil bli skremt bort fra fartøyet.

Daglig leder Nils Erling Finnøy.

Fremdriftssystemet med utvalgte operasjonsmoduser er styrt fra Finnøy sin 5. generasjons fjernstyring. Forenkling av grensesnitt for menneske–maskin-interaksjon er vektlagt med hensikt å ivareta sikkerheten ombord. Blant annet leveres motoriserte hendler på broposisjoner for å øke sikkerheten ved kommandooverføring mellom de fire broposisjonene.

Ved modusskift anvendes algoritmer og «Fuzzy Logic» som medfører sømløse og enkle arbeidsprosesser.

Valgfrihet, optimalisering og fleksibilitet

Optimale driftsforhold og bred fleksibilitet står i sentrum for satsingen med hensyn til det variable effektbehovet for de ulike fiskeriene som fartøyet skal utføre. Seiling til og fra fiskefelt krever vesentlig mindre effekt enn tråling, som er den mest fremtredende operasjonsmodusen.

Den dynamiske driftsprofilen er tilpasningsdyktig uavhengig av vær- og vindforhold. Besetningen om bord gis valgfriheten mellom å kjøre med to hovedmotorer, eller en hovedmotor i kombinasjon med elektrisk drift med støtte fra en kraftig batteripakke.

Kalkyler viser at det hybride kraft- og fremdriftssystemet muliggjør drivstoffbesparelser på minimum 25 prosent, sammenliknet med et tradisjonelt system med en enkelt propell for fartøy av tilsvarende driftsprofil.

Salgssjef i Finnøy Gear & Propeller, Arne Nogva, synes det er svært gledelig å motta en ordre på nettopp dette konseptet som har vært under modning i over et tiår:

- For Finnøy er denne type fremdriftsteknologi et sentralt satsingsområde, og jeg ser ikke bort ifra at hekktråleren markerer startskuddet for en ny standard innenfor trålfiske. Bluewild og Ulstein er begge fremoverlente aktører som er i besittelse av høy kompetanse, og bidrar til å puste liv i konkrete innovasjoner fra oss, sier han.