Gunnar Hoff, CMO i Cflow
Gunnar Hoff, CMO i Cflow

- Rett inn i vårt mantra

Cflow er en av verdens ledende utstyrsleverandører av systemer for håndtering av levende fisk, og utvikler, designer og produserer komplette håndteringssystemer for fiskeri- og akvakulturindustrien. - «Ecofive» er midt i kjerneområdet vårt og befinner seg rett i vår grunntanke, sier CMO i Cflow, Gunnar Hoff.

Publisert

- Det er veldig artig at «Ecofive» ble kåret som Ship of the Year 2023. Tore Roaldsnes har kjempet så lenge for dette, så det er veldig kjekt, sier en smilende CMO i Cflow, Gunnar Hoff, da Skipsrevyen tar turen innom selskapet som har levert rør og systemer for håndtering av fisken, samt en unik spa-avdeling som skal sikre at fisken om bord i «Ecofive» blir tatt hånd om på best mulig måte.

Cflow er involvert i det meste rundt fiskehåndteringen om bord i nyvinningen.

- Det unike er at fartøyet skal tråle fisken med en helt ny metode for å ta fisken om bord. I stedet for å ta de store hivene, tar «Ecofive» inn relativt små hiv som igjen reduserer presset på fisken til det minimale. Det igjen gir mindre stresset fisk, som i sin ringvirkning gir færre skader på fisker og mindre blodfisk, forklarer Hoff.

Fra fiskespaet til Cflow
Fra fiskespaet til Cflow

Midt i kjerneområdet

Med fokus på bærekraft og ikke minst fiskevelferd, passer prosjektet perfekt inn i hjertet av Cflow sin ideologi *Thechnology on nature’s terms ‘ der Cflow sier at deres mål er zero scale loss.

Selskapet har i dag ikke mindre enn fem biologer ansatt med fullt fokus på å optimalisere systemene og prosesser.

- En sveis er ikke bare en sveis lenger. Ingenting er overlatt til tilfeldighetene, men har et konstant fokus på velferd, håndtering og forutsigbarhet. For oss er dette prosjektet veldig, veldig stort. Det har truffet godt på vår kultur og det vi har arbeidet med og mot i så mange år. I dag har vi kommet ned på individnivå - da har vi kommet et godt stykke videre, sier en tydelig stolt Hoff.

Egen spa-avdeling om bord - for fisken

I enden av trålen er et rør som fører fisken rett inn i en levendefisk-tank - eller fiske SPA, som Cflow har valgt å kalle det. Spaet har vært grunntanken for Cflow:

- Der blir fisken stående og restituere seg. Restitusjon reparerer fisken, og når den da får stå en stund og slappe av i perfekt vannkvalitet, god gjennomstrømming, oksygen og riktig temperatur, blir fisken faktisk bedre enn det den var før den ble fanget.

Etter å ha stått i spa-avdelingen en stund, optimalt fire til seks timer, pumpes den opp i fabrikken og går så direkte til avliving.

- Denne prosessen er så kjapp at fisken knapt enser noe som helst før den er avlivet på humant vis. Det påfører ikke fisken ytterligere stress; det siste den vet er at den fikk slappe av i et perfekt klima, sier Hoff.

Det har i lange tider vært oppe til diskusjon om hvorvidt tråling er humant eller i tråd med god fiskevelferd. Nå kan i alle fall «Ecofive» huke av for begge deler.

- Med denne type prosess gjennom det hele, vil det også være langt enklere å få god beregning av prosessflyten i fabrikken; personen som står i bløggeavdelingen styrer selv flyten av fisk til avdelingen, og dermed unngår man også de store mengdene fisk og det stresset det medfører både folk og fisk.

Inspeksjon i fiskerør
Inspeksjon i fiskerør

- Jeg tror det vil bli langt mer behagelig å jobbe i en slik båt der mannskapet slipper de “peakene” som stresser en ytterligere.

Full tro på «Ecofive»

Hoff har full tro på at det nye fartøyet vil kunne hevde seg godt.

- Det er kjent teknologi satt i system på en annen måte, der det har blitt hentet mye fra både fiskeri til laks og omvendt. Det er det som er så gøy; at det er en kombinasjon av fiskebåt, brønnbåt og prosessbåt. Det blir spennende å begynne oppstarten av fartøyet og her er det mye nytt , men det er ikke noe som tilsier at det skal være umulig, avslutter Hoff.