Ship of the year 2022:

MS «Medstraum» er Ship of The Year 2022.
MS «Medstraum» er Ship of The Year 2022.

MS «Medstraum» er Ship of The Year

Den helelektriske hurtigbåten MS «Medstraum», som snart skal settes i drift på pendlerruten mellom Stavanger, Byøyene og Hommersåk i Rogaland, ble tirsdag ettermiddag tildelt prisen Ship of The Year av det maritime fagbladet Skipsrevyen. Prisen ble delt ut under messen SMM i Hamburg.

Prisen gis til Fjellstrand Verft, som har bygget og designet fartøyet, og mobilitetsselskapet Kolumbus som er eier av vinnerskipet.

Om årets vinner:

  • Fullelektrisk

  • Vil alene redusere CO2 utslipp med 1500 tonn/årlig

  • Dersom teknologien fra årets vinner overføre til alle tilsvarende fartøy i Norge, vil utslippene reduseres med 500 000 tonn/år

  • Årets vinner er det første fartøy i sitt slag i verden

  • Høy fremdriftseffektivitet (propulsive efficiency) - 80%

  • Plassering av batteri i henhold til nye, og strengere regler for sikkerhet

  • Optimalisert skrogutforming

  • Vektreduksjon i alle deler av konstruksjonen

  • Lang operasjonstid

  • Kontraktssum for bygging av tilsvarende fartøy har mål om å ligge 25% lavere

Ship of the Year 2022 går til et fartøy som ikke bare byr på mange tekniske nyvinninger, men som i tillegg har stor overføringsverdi til andre fartøy i denne gruppen, såvel som i maritim sektor generelt. Prosjektet er støttet av EU H2020, der blant annet kostnader knyttet til forsknings-og utvikling er dekket.

- Skipsrevyens lesere og jury vil hedre et rederi, et verft og design for å sette ny en standard i det grønne skiftet. Fremdriftssystemer i nye skip har de siste årene fått et stadig større innslag av teknologi som fører til redusert forbruk av fossilt brensel og dermed reduserer utslipp av klimagasser. Årets vinner føyer seg inn i rekken, sier juryleder Gustav Erik Blaalid.

Det er første gang i historien at et helelektrisk fartøy har klart å passere den magiske 23 knops grensen, som skal til for å kunne kalles en hurtigbåt. I dette tilfellet er det gjort med god margin. Under tester har fartøyet oppnådd en fart på hele 27 knop.

Tradisjonelle hurtigbåter på fossilt drivstoff blir ofte omtalt som utslippsverstinger i nærskipsfarten verden over. Innsettelsen av «Medstraum» til å gi store positive utslag i klimaregnskapet for Kolumbus.

- Selv om «Medstraum» skal ta over den minst energikrevende ruten vår, vil vi kutte utslippene tilsvarende rundt 60 busser hvert år. Det vil si 1500 tonn CO2, sier prosjektleder Mikal Dahle i Kolumbus.

Salgssjef ved Fjellstrand Verft, Edmund Tolo, innrømmer at det har vært både utfordrende og lærerikt å bygge det nye fartøyet, siden det aldri har vært gjort tidligere.

- Hurtigbåter krever mye energi, derfor var det viktig å gjøre «Medstraum» både lettere og mye mer effektiv enn andre hurtigbåter i markedet. Det har vi klart, og det gjør oss både stolte og glade, sier Tolo.

Fjellstrand var verftet som også bygget verdens første elektriske ferje, MF«Ampere», tilbake i 2015. Det ble starten på en elektrisk ferjerevolusjon i Norge, og syv år senere seiler det rundt 70 utslippsfrie ferjer i Norge. «Ampere» ble også kåret til Ship of The Year i 2014.