Fylkesordføreren i Rogaland, Marianne Chesak.

- Viser hva som er mulig når gode krefter samler seg om nye løsninger

- Jeg er virkelig stolt av at vi har fått til dette! Det er stort for oss, både for oss politikere som har hatt pågangsmot i å drive fram dette prosjektet, for Rogaland fylkeskommune som eier, og for alle de norske og internasjonale partnerne som har vært involvert fra start til slutt, sier en strålende fornøyd fylkesordfører i Rogaland, Marianne Chesak.

Publisert

Det er en glad fylkesordfører i Rogaland, Marianne Chesak, som mottar beskjeden om at MS «Medstraum» er vinneren av Ship of the Year 2022.

- Det at «Medstraum» nå blir satt i rute har veldig mye å si for utslippene, først og fremst. Tradisjonelle hurtigbåter er utslippsverstinger og med denne båten reduserer vi utslippene med rundt 1.500 tonn CO2, tilsvarende 30 busser hvert år, sier Chesak.

- For Rogaland er det et stort skritt fremover mot det grønne skiftet, sier hun til Skipsrevyen.

Viser hva som er mulig

- Jeg er virkelig stolt av at vi har fått til dette! Det er stort for oss, både for oss politikere som har hatt pågangsmot i å drive fram dette prosjektet, for Rogaland fylkeskommune som eier, og for alle de norske og internasjonale partnerne som har vært involvert fra start til slutt, sier en opprømt Chesak.

- Det viser hva som er mulig når gode krefter samler seg om nye løsninger på de store samfunnsutfordringene vi står overfor. Dette er industriens mest prestisjefylte profesjonelle utmerkelsen man kan oppnå her i landet, og Rogaland viser med dette at vi er helt i front på omstillingen av skipsfarten.

Massiv oppmerksomhet

Hun påpeker at de opplever massiv oppmerksomhet rundt prosjektet, også internasjonalt:

- Det utgjør også en mulighet for norsk skipsfart. Både med tanke på konsept, konstruksjon og eksport, forteller hun.

- Det jeg er opptatt av framover, er å muliggjøre eksport av piloter som «Medstraum», og sette Norge på kartet internasjonalt som leverandør av klimavennlige transportløsninger. Det er et vesentlig poeng i konstruksjonen av «Medstraum»at det er norske leverandører som står bak prosjektet, poengterer hun.

Stor mulighet for eksport fra norsk industri

Chesak forteller at hun er klar over at altfor mange offentlige anbud på kontrakter på grønn skipsbygging går til utenlandske verft.

- Her har Fjellstrand vist at de tar utfordringen på strak arm og leverer løsninger som er helt i front internasjonalt. Vi vet det er et stort behov og mange kjøpere av slike løsninger i det internasjonale markedet og dette utgjør en stor mulighet for eksport fra norsk industri.

Videre sier hun at det har vært mye lærdom i prosjektet fra konseptutvikling til realisering, også inn i arbeidet som regjeringen har igangsatt med en grønn omstillingspakke for klimavennlig omstilling av skipsfarten:

- Jeg vil gi honnør til vårt mobilitetsselskap Kolumbus som har vært så framoverlente gjennom hele prosessen. Det vil jeg også gi til klyngen NCE Maritime Cleantech, som har vært avgjørende for prosjektets samlede kompetanse og for at konseptet er salgbart i markedet.

Staten må stille opp

- Medstraum er et veldig konkret eksempel på hvordan godt samarbeid mellom offentlig og privat sektor gjør omstillingen til klimavennlig transport mulig i Norge og resten av verden, sier Chesak, og legger til at det også er et viktig poeng i dette prosjektet at det ble gjort mulig både med midler fra fylkeskommunen gjennom modige politiske vedtak i fylkestinget, og med store midler fra EU.

- Det blir viktig å hente midler fra EU fremover for å realisere denne type prosjekt. Fremover er det også viktig at staten stiller opp for finansiering av omstillingen som skal skje i norsk skipsfart, mener hun.