Administrerende direktør Tore Roaldsnes, og administrasjonssjef Frank Myklebust.
Administrerende direktør Tore Roaldsnes, og administrasjonssjef Frank Myklebust.

– En visjon blir virkelighet

Bluewild sin nyvinnende hvitfisk- og reketråler, «Ecofive», nærmer seg. Etter planen vil skroget nå på forsommeren bli fraktet til Norge og Westcon Yards i Ølen, for utrustning og ferdigstillelse. – En mangeårig visjon blir for hver dag som går mer og mer virkelig. Og med det blir jeg tryggere og tryggere på at det vi, sammen med våre samarbeidspartner, har tenkt ut og bestrebet oss etter, er riktig og viktig, sier administrerende direktør i Bluewild,Tore Roaldsnes.

Publisert

Det er en smilende administrerende direktør, Tore Roaldsnes og administrasjonssjef, Frank Myklebust, som tar imot Skipsrevyen på hovedkontoret på Flatholmen i Ålesund.

Nyheten om at Bluewild-prosjektet «Ecofive» har vunnet Ship of the Year 2023, har nettopp kommet dem for øret.

Revolusjonerende teknologi

I juryens begrunnelse står det blant annet at årets Ship of the Year går til et fartøy som tilbyr revolusjonerende teknologi.

- Jeg skal innrømme at vi har vært veldig spente. Det å bli lagt merke til og anerkjent for noe vi har jobbet med så hardt og lenge, er veldig kjekt, sier Roaldsnes.

«Ecofive» er utstyrt med et hybrid fremdriftssystem hvor batterisystemet har en kapasitet på 1130 kWt. I tillegg til en rekke energieffektive tiltak vil dette samlet gi minst 25 prosent reduksjon i drivstofforbruk og utslipp sammenlignet med et tilsvarende moderne fartøy av denne typen. Besparelsene kan nå 40 prosent under noen operasjoner.

Det største enkeltområdet for energieffektivitet er at dette fartøyet er utstyrt med rordyser på et to-propell fremdriftssystem. Her er energireduksjonen 15 prosent alene sammenlignet med konvensjonelle fartøyer av samme type. Sammen med elektriske vinsjer, varmegjenvinning, og en rekke andre energieffektive tiltak. Med anslagsvis 330 driftsdøgn i året vil det årlige utslippet av CO2 potensielt reduseres med 748 tonn.

En stor risiko

- Det er ingen hemmelighet at vi i Bluewild tar en stor risiko med å gjøre dette; det må vi ikke glemme. Vi tror selvsagt at vi vil klare å håndtere det, men det er jo en risiko for at ting ikke fungerer slik vi tror, som kan gjøre det ytterligere krevende å komme i gang. Vi må kanskje gjøre større eller mindre modifikasjoner for å få det slik vi hadde tenkt, og alt det gjenstår fremdeles å se, sier Roaldsnes.

Han forteller at mange har uttrykt hvor risikabelt prosjektet er, som igjen har ført til krevende forhandlinger med tanke på finansiering og det tekniske rundt et så stort prosjekt.

- Derfor er det veldig hyggelig å få denne anerkjennelsen av en kompetent fagjury. Det er og har vært mange valideringspunkt, og nå i denne fasen er det å få andre eksterne personers vurderinger veldig kjekt, i tillegg til at vi tolker det slik at de har gjort en vurdering ut ifra det vi har sagt som nå blir realisert. Risikoen med det hele blir mindre jo lenger vi kommer, sier Roaldsnes.

Aldri har noen gjort lignende

«Ecofive» er utvilsomt revolusjonerende. Tråleren er inspirert av teknologier og løsninger fra en kombinasjon av offshorefartøy og brønnbåt, og er noe helt nytt som aldri før har blitt bygd.

- Det er jo en prosess som har pågått i veldig mange år. Det første møtet med Ulstein Design & Solutions hadde vi i desember 2016, og før det igjen hadde vi en runde på de øvrige designerne i distriktet før vi til slutt landet på Ulstein, forteller Roaldsnes.

- Ulstein tente på ideen, og dermed var det i gang!

I storsatsingen «Ecofive» har man spesielt vært opptatt av løsningene ved mottak av fangst; tråleren skal kunne tråle med én til fire trålposer, og vil kunne ta imot fisken via sug under vannlinjen - noe som fører til mindre klem-fare og stress på fisken ved mottak. I tillegg vil denne måten å tråle på føre til at det fanges større volum fisk på kortere tid enn ved tradisjonelle metoder, som igjen betyr energisparing og miljøeffektivitet.

- Vi forventer å være i full operasjon i løpet av første halvår 2024, sier Myklebust
- Vi forventer å være i full operasjon i løpet av første halvår 2024, sier Myklebust

Også med hensyn til sikkerhet for mannskapet om bord er det gjort flere endringer for å redusere faren for mulige ulykker betraktelig.

- Vi har gjort flere grep for å sikre komforten om bord og ikke minst sikkerheten, blant annet ved å erstatte den tradisjonelle slippen med et tilnærmet loddrett slipp som gjør at mindre sjø kommer inn og reduserer faren på arbeidet som gjøres ute på tråldekket. En del av produksjonen blir også flyttet lenger opp i båten, der fisken kappes og bløgges, før den går videre til fabrikken. Jeg er sikker på at vi får en tryggere båt på alle måter, sier Roaldsnes.

Ny og spennende arbeidshverdag

Ecofive vil få et mannskap på rundt 46, fordelt på 2 skift som bytter 5 uker på og 5 uker av. Båten får moderne bo-fasiliteter med internett, underholdningssystem, stor og flott messe, tv-rom, trimrom og personlige lugarer, slik dagens standard er på de nyere båtene i flåten. Men på dekk, i maskinrommet, på brua og i fabrikken møter de en helt ny hverdag;

– Mannskapet står foran en spennende og krevende arbeidshverdag der læringskurven kommer til å bli bratt. Det blir mye ny teknologi som skal tas i bruk og helt nye prosesser skal kjøres inn. Her blir det garantert problemer som må løses og løsninger som må forkastes. Men når vi lykkes, vil denne omstillingen gi en svært stor gevinst, både for oss og næringen, sier administrasjonssjef Frank Myklebust. Han tror «Ecofive» har et særdeles godt utgangspunkt til å skape attraktive arbeidsplasser for så vel praktikerne som akademikerne, kvinner som menn.

Gjennomtenkte valg - uten å noen gang se til utlandet

Det er ingen tvil om at mye er og blir nytt i «Ecofive». Selve båtprosjektet med alt fra propeller til x-bow, er også ny teknologi tatt i bruk.

- Propellene var egentlig grunnprinsippet, kan man si. Vi gjorde et forsøk i Måløy der vi testet ut ideen vår om drivstoffeffektivitet, der vi fikk satt teori i praksis ved å se at man får en bedre energieffektivitet ved å benytte seg av to store, saktegående propeller i stedet for én, for eksempel. Vi tok ideen med til Ulstein, og vår teori og test stemte overens med deres analyser og erfaringer, sier Roaldsnes.

Bluewild har i høyeste grad vært sterkt involvert i alle ledd, og tatt hovedansvaret for fiskehåndteringen helt fra start. Men, Roaldsnes er tydelig på at ingenting hadde gått dersom det ikke var for det unike samarbeidet næringen har:

- Alle som har vært med på prosjektet har hatt en helt enorm betydning for å få dette til, sier han og peker spesielt på Ulstein, Evotec, Finnøy og Cflow.

Og nettopp det var mye av grunnen til at Bluewild aldri verken så eller tenkte utenfor Norges grenser:

- Det var aldri snakk om annet enn at prosjektet skulle utføres i Norge. Det er et så komplekst prosjekt som aldri har blitt gjort før, og det å jobbe med aktører som har erfaring med noe av det som kan sammenlignes med «Ecofive» er og har vært helt avgjørende. Bankene så også det samme, og stilte selv krav til at om de skulle være med på prosjektet, så skulle det bygges i Norge - noe vi også har vært krystallklare på helt fra starten. Den unike kombinasjonen av kompetanse som vi har i Norge, vil jeg si at man ikke finner noe annet sted i verden. Det er den sammensatte kompetansen som gjør at norske verft, designere og underleverandørene vi har her i landet, er i verdensklasse - noe som igjen gjør at vi kan gjøre det vi nå gjør, med «Ecofive», sier Roaldnes.

-Det er ingen hemmelighet at vi i Bluewild tar en stor risiko ved å gjøre dette, sier Roaldsnes
-Det er ingen hemmelighet at vi i Bluewild tar en stor risiko ved å gjøre dette, sier Roaldsnes

- Det er ikke dermed sagt at båt nummer fem eller 10 med dette Ulstein-designet må bygges her i landet; når dette har utviklet seg videre kan det selvsagt også bygges utenfor Norges landegrenser, men for oss var det helt nødvendig å gå den veien vi har gått. Det var aldri snakk om annet, understreker han.

Forventer drift neste år

For øyeblikket blir stålarbeidet gjort ved Norse Shipyard i Tyrkia, der også malingen skal foregå. Deretter skal fartøyet sjøsettes og etter planen slepes til Westcon Yards i Ølen i løpet av juni måned.

– Det er et snaut skrog som ankommer Westcon i sommer, så det er en stor og omfattende jobb som skal gjøres før Ecofive blir leveringsklar. Verftet virker imidlertid å ha god kontroll på prosjektet, så selv om vi nå er litt bak skjema på skroget, så forventer vi å være i drift i løpet av første halvår i 2024, sier Myklebust.