Westcon Yards i Ølen kan nok en gang innkassere en Ship of The Year

Drømmelaget slår til igjen

Westcon Ølen seiler nærmest opp som kongene av Ship of The Year. Bare de tre siste årene har de vunnet to ganger, og vært nominert én gang. Som med «Hydra» som de vant med i 2021 handler det mye om prototyper og nye løsninger.

Publisert

I Sunnhordland, rundt 50 minutters kjøretid fra Haugesund, ligger det idylliske tettstedet Ølen. Like over fjorden ligger Westcon Yards Ølen, som er en av hjørnesteinsbedriftene i Vindafjord kommune. Her har man de siste tre årene bygget noen av de mest spennende fartøyene i Norge på lang tid.

I 2021 vant verftet Ship of The Year for verdens første ferge med hydrogen som energibærer, MF «Hydra». Deretter ble de i fjor nominert for nok en ferge, MF «Ryfylke». Begge i samarbeid med Norled og med LMG Marin i Bergen som designere.

I 2023 står de øverst på pallen igjen som vinnere av Ship of The Year, og som i 2021 er det med samme prosjektleder.

Sammenlignet med «Hydra» har «Ecofive» en langt større mengde løsninger som er rene prototyper, forteller prosjektleder Geir Heggen.

- Summen av nybrottsarbeid har vist seg å kreve at alle strekker seg for å få til god båt. Hele prosjektet har dreid seg om det. Vi har samarbeidet med leverandørene hele veien.

Endre Matre, som er Leder teknisk og nybygg ved Westcon Yards, legger til at med dette prosjektet bygger man et fabrikk som er svært sofistikert med tanke på fangsthåndtering og optimal utnyttelse av fisken.

- Når man skal ta det fra idé, videre til tegning og til bygging så er det på utførende fag vi først ser om det som er planlagt lar seg bygge. Det har krevd en enorm koordinering og arbeidsinnsats for å få de gode intensjonene i prosjektet til å bli virkelige.

Skryter av rederen

Rederiet hadde jobbet med prosjektet i mange år, blant annet med designerne i Ulstein Design & Solutions før Westcon kom inn i bildet.

- Da var allerede en del av idéene spikret, uten at de var tegnet ut i detalj. Da er det vår jobb å videreutvikle det til noe som faktisk kan utføre den jobben det er satt til, sier Matre.

Han gir reder Tore Roaldsnes all æren for at han er så fremoverlent at han har turt å sette i gang prosjektet. For det er han som i bunn og grunn tar risikoen for at det til slutt virker.

- Han må leve med båten, og får han ikke fisk så er det hans lommebok det går utover. Så det er han som er nyskaperen her og i den grad laurbærene skal deles ut, så er det han som skal ha dem. Vi er de som skal få arkitektene sine visjoner til å bli virkelighet.

Prosjektleder Geir Heggen skryter også av Roaldsnes.

- Han har vært helt sentral hele veien i dette prosjektet. Vi har sittet mye i Teamsmøter og diskutert løsninger. Jeg vil si at det ikke er sammenlignbart med andre fiskebåtredere hvor "hands on" han har vært.

Matre bruker moteindustrien for å sammenligne hvordan det er å bygge et fartøy som «Ecofive».

- Dette er Yves Saint-Lauren, det er ikke H&M.

Han mener det er en trygghet for verftet å ha en reder som er så tett på.

- Med så mye nybrottsarbeid er det en trygghet at de er så involvert. De har vært tro mot sin egen idé hele veien. Fra vi skrev kontrakt og frem til nå har det utviklet seg hele tiden, blant annet med hvor effektivt fartøyet kan operere. Så hvis Roaldsnes hadde rett da han startet, så har han enda mer rett nå, understreker Matre.

De ytre forutsetningene som økte oljepriser gjør det da enda mer moro å spare energi.

- Det handler jo om å få mest ut av de pengene man putter inn, sier Heggen.

Verft med stå-på vilje

Westcon Yards har ved mange anledninger vist at det å takle utfordringer og gå løs på store prosjekter med en stå-på vilje er noe som ligger i selskapets DNA. Ikke bare de gangene de har vunnet priser, men hvordan de stod gjennom Covid-pandemien og leverte fartøy på avtalt tid.

Matre og Heggen understreker at det ikke hadde vært mulig uten det gode samarbeidet med skrogverftet Norse Celik. De er samstemte i at det tyrkiske verftet alltid har vært løsningsorienterte både med å takle utfordringene rundt Covid og å takle nye løsninger.

- Det kan du også se på det vi har bygget tidligere. Vi bygget to fartøy med LNG-fremdrift fordi vi ønsket å være så langt fremme som mulig. Men har vi egentlig noe valg da, spør Matre retorisk.

- Geir, som prosjektleder, har evnen til å løse utfordringer og komme seg videre, skryter han.

Prosjektleder Geir Heggen (til venstre) og Endre Matre, Leder teknisk og nybygg ved Westcon Yards.

Både Heggen og Matre trekker flere ganger frem det gode samarbeidet med leverandørene i forbindelse med «Ecofive»-prosjektet.

- Alle har vært veldig behjelpelige hele veien. Men når det gjelder selskap som Evotec og Cflow så har de måtte tenke ut nye løsninger og designe ting underveis. Ofte har man standardutstyr, men det gjelder ikke på dette fartøyet. Det samme gjelder PTG når det kommer til innfrysing av produktene, forteller Heggen.

PTG har laget en løsning for innfrysing om bord som er en helt ny måte å løse det på med fordampere på skutesiden. Alt for at sluttproduktet skal bli så bra som mulig.

Det kan være lett å tenke slik at når fartøyet har forlatt verftet, så er de ferdige med den og ser videre. Det er ikke helt den fulle sannheten, mener Matre.

- Når den reiser så begynner prosessen hvor vi spør oss hva vi kunne gjort for å gjøre den enda bedre? Det vi bygger er jo Roaldsnes’ visjon. Det samme var det da vi bygget «Hydra» for Norled. Vi gjør deres visjon til virkelighet.

Mannskapet har fasit

Men hvordan er det da når man kommer med ideer, løsninger og design som er helt nytt innenfor et segment i maritim næring? Er det Janteloven som kommer frem?

- Jeg har ikke hørt så mye direkte. Men jeg har hørt via andre at det er flere som er skeptiske. Men jeg tenker at det egentlig er litt naturlig, sier Heggen.

Men når alt kommer til alt er det tross alt brukerne, altså mannskapet, som er de som vil komme med fasiten etter at det ferdige skipet er levert. Chiefen om bord er ifølge Heggen veldig positiv.

- Vi er ikke rette folkene til å vurdere dette. Vi har ikke den kunnskapen som de har som skal ut på havet. Vi blir jo sjøsyke på prøveturen hvis det ikke er stille fjord, sier Heggen og ler.

- Vi forstår jo også at noe som ikke er bevist før har noe å bevise. Dette fartøyet har mange nye løsninger, og det er klart at da er det mange ting som skal virke. Noen har pekt på løsningen med å ta inn fisken under vannlinjen når det er dårlig vær, men hekken er skrået på en slik måte at den kan drives konvensjonell, forklarer Matre. - Vi får jo ikke utvikling hvis ikke noen er fremoverlente og våger, fortsetter han.

Hekken er skrået på en slik måte at man kan tråle konvensjonelt

Norge er gode på å utvikle prototyper. Det ser man også klare eksempler på hvis man ser på tidligere vinnere av Ship of The Year: Den første LNG-drevne fergen, den første batteridrevne fergen, verdens første batteridrevne hurtigbåt og verdens første ferge med hydrogen som energibærer, for å nevne noen få.

Utfordringen har i mange tilfeller vært å gå fra utvikling til masseproduksjon. Der har man noe å lære, sier Matre.

- Der er vi ikke så gode. Vi er jo et gratis laboratorium for resten av verden og vi vil i en miljøvennlig retning. Vi bygget en ferge med flytende hydrogen, men den neste skal kanskje ha en annen løsning. Vi er kanskje ikke like gode på høstefasen som vi er på såingsfasen.

Geir Heggen skyter inn:

- Det er jo en prototype for Ulstein Design & Solutions også. Det er første gang på mange år at de designer et fiskefartøy. Selv om baugen er lik er alt det andre nytt, og de har også vært avhengig av tilbakemeldinger fra leverandørene og rederiet.

En ny standard?

Et av kriteriene for å vinne Ship of The Year er overførbarhet. Kan nyvinningene brukes på andre fartøy? Spørsmålet da blir om «Ecofive» blir den nye standarden for trålere?

Matre svarer:

- Jeg tror at dersom resultatene av innovasjonen virker som tenkt, så er det flere ting som vil bli tatt med til neste generasjons fartøy. Men utviklingen av et fartøy følger ikke en rett linje. Man tar med seg de gode tingene og legger igjen det som kanskje ikke virker optimalt. Det mest spennende med dette prosjektet er å se når de får kjørt inn dette fartøyet om de oppnår det de ønsker, med fisk på frys og penger i kassen.

Endre Matre tok i mot Ship of The Year også i 2021. Her sammen med (fra venstre) Gustav Erik Blaalid (Juryleder) Knut Aril Hareide (daværende samferdselsminister) Torbjørn Bringedal (LMG Marin) og Heidi Wolden (Norled)

- En ting er uansett sikkert. Fartøy nummer ti i denne serien kommer ikke til å være identisk med denne, fortsetter han.

- Er «Ecofive» like mye en evolusjon som en revolusjon da?

- Ja, det tror jeg vi kan si, sier Matre.

Med to av tre mulige priser på hyllen de siste tre årene er det ikke noe tvil om at Westcon Yards Ølen har blitt lagt merke til i både inn- og utland. Etter at de vant for «Hydra» i 2021 er det mange som har kommet på besøk til verftet, forteller Matre.

- Da vi vant med «Hydra» var det første gangen for oss og det var stor stas. Vi ser jo at det maritime miljøet legger merke til prisen, og vi vant også Shippax Lifeline Ferry Technology & Environment Award 2022. Mange utenlandske miljøer ser til Norge og vi har hatt delegasjoner fra hele verden som ønsker å se hvordan vi gjør det her i Norge.

- Vi må også passe på at de som våger å stikke hodet frem, har en grunn til det. Vi lever ikke av priser alene, men det er en god motivasjon, smiler Matre avslutningsvis.