Ship of The Year 2023:

Fra venstre: MS «Estelle», MS «Ecofive» og KNM MS «Bjørnøya»

Ship of The Year 2023 - Her er de nominerte

Juryen i Ship of The Year har valgt ut de tre nominerte fartøyene etter at Skipsrevyens lesere har sendt inn en rekke forslag. Nå kan du stemme på din favoritt.

Publisert

Ship of The Year 2023 deles ut under første dag på Nor-Shipping tirsdag 6. juni.

Her er de tre nominerte i tilfeldig rekkefølge:

MS «Estelle»

Rederi: Torghatten

Verft: Brødrene Aa

Design: Brødrene Aa

Torghatten og autonomileverandøren Zeabuz i Trondheim står bak det nye prosjektet som er under bygging hos Brødrene Aa. Fartøyet er oppkalt etter Prinsesse Estelle av Sverige.

Sistnevnte har stått for design og konstruksjon og bygger den første kommersielt driftede autonome passasjerfergen som skal gå midt i Stockholm.

Fartøyet bygges som en elektrisk katamaran med en kapasitet på 25 passasjerer. Den skal seile 15 timer hver dag og gå i kontinuerlig drift mellom Kungsholmen og Søder Mellarstrand i Stockholm. Fartøyet blir 12 meter langt og får et åpent, overbygget passasjerdekk med av- og påstigning i begge ender.

Hun vil også ha 18 solpanel på taket som vil gi et betydelig energibidrag til batteripakken.

Juryen i Ship of the Year:

  • Juryleder er Gustav Erik Blaalid, Publisher og ansvarlig utgiver av Skipsrevyen.
  • Jurymedlem Sverre Steen er professor og instituttleder ved Institutt for Marin Teknikk ved NTNU i Trondheim.
  • Jurymedlem Hans Jørgen Rambech er seniorforsker ved Sintef Ocean i Trondheim.

Fartøyet skal i første omgang alltid ha en kaptein om bord, mens turene blir overvåket av et kontrollrom. På sikt er tanken at alt blir styrt fra et kontrollrom på land.

OBS: I avstemningen under har «Estelle» navnet «Zeabuz.»

KNM «Bjørnøya»

Rederi: Sjøforsvaret

Verft: Vard Langsten/Vard Tulcea

Design: LMG Marine

KV «Bjørnøya» er det andre kystvaktfartøyet i Jan Mayen-klassen som skal overta for den robuste Nordkapp-klassen som snart skal pensjoneres etter over 40 år i trofast tjeneste for Forsvaret.

Etter en omfattende design og engineeringsperiode i Norge på nesten to år, med tilhørende modelltester, analyser og simuleringer, startet skrogproduksjonen av kystvaktfartøyene i Romania, april 2020.

Etter at skrogene var ferdig ble de slept til Vard Langstein i Tomrefjorden for utrustning, testing og ferdigstilling.

Kystvaktfartøyet vil da bli en viktig ressurs med sine kapasiteter og evne til å operere i hele interesseområdet til Norge, inkludert arktiske farvann.

MS «Ecofive»

Rederi: Bluewild

Verft: Westcon Ølen/Norse Celik

Design: Ulstein Design & Solutions

Prosjektet er av flere omtalt som noe av det mest spennende som er gjort innen fiskeri de siste 30 årene.

MS «Ecofive» får hybrid dieselelektrisk og dieselmekanisk fremdrift med to propeller og rordyser. Basert på skipets operasjonelle profil vil fremdriftssystemet og systemintegrasjon kunne muliggjøre drivstoffinnsparinger på mer enn 25 % per kg produsert fiskeprodukt sammenlignet med konvensjonelt kraftsystem.

I enkelte operasjoner, sammen med andre energiøkonomiserende tiltak, kan tallet bikke 40 % besparelse og utslipp av klimagasser reduseres.

Fisken overføres levende under vannlinjen til vanntanker om bord før den deretter bløgges og overføres etappevis til fabrikkanlegget. Ferdige fiskeprodukter fryses ned til -35 grader i avanserte fryselager.

OBS: I avstemningen under har «Estelle» navnet «Zeabuz.»

Quiz Maker